Mẫu tráp ăn hỏi tự đính kết đẹp mắt, đầy đặn, chắc chắn tại Lại Hằng dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một gói lễ tráp ăn hỏi ưng ý. Xem ngay các mẫu lễ tráp kem theo báo giá dưới đây

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Cơ Bản: 3,300,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Tráp chè: 100
4. Tráp mứt sen: 100
5. Tráp bánh cốm: 100
Khuyến Mại: 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 2 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 10 Bao Lì xì trao duyên.
Phí vận chuyển lễ tráp ăn hỏi trong Nội Thành Hà Nội: 200K.

Tráp ăn hỏi
 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Hoa Quả Thường 4.000.000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả
4. Tráp hạt sen + chè: 50 + 50
5. Tráp bánh cốm + Phu thê: 50 + 50
Khuyến Mại: 50 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 2 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 10 Bao Lì xì trao duyên.
Phí vận chuyển lễ tráp ăn hỏi trong nội Thành Hà Nội: 200K.
Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Hoa Quả Thường
 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Song Phượng: 4,700,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả Song Phượng
4. Chè + hạt sen: 50 + 50
5. Bánh cốm + Phu thê: 50 + 50
Khuyến mại: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 50 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 10 Bao Lì xì trao duyên.
Miễn phí vận chuyển Nội Thành Hà Nội với bộ lễ tráp ăn hỏi.
Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Song Phượng
 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Rồng Phượng: 4,700,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả Rồng phượng
4. Chè + hạt sen: 50 + 50
5. Bánh cốm + Phu thê: 50 + 50
Khuyến mại: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 50 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 10 Bao Lì xì trao duyên.
Miễn phí vận chuyển Nội Thành bộ lễ tráp ăn hỏi.
Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Rồng Phượng

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Hoa Quả Thường: 4,800,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả
4. Tráp chè: 100
5. Tráp sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh phu thê: 100
Khuyến mại đi kèm 7 Tráp: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 14 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển lễ tráp ăn hỏi trong khu vực nội thành Hà Nội.
Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Hoa Quả Thường

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng: 5,800,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả Rồng Phượng
4. Tráp chè: 100
5. Tráp sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh Phu thê: 100
Khuyến mại đi kèm 7 Tráp: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 14 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển tráp ăn hỏi nhanh chóng các địa điểm trong khu vực Nội Thành.
Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng
 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Song Phượng: 5,800,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả Song Phượng
4. Tráp chè: 100
5. Tráp sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh Phu thê: 100
Khuyến mại đi kèm 7 Tráp: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 14 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển Nội Thành.
Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Song Phượng
 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng Tách Rời: 6,800,000

1. Trầu cau Kết Phượng
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả kết Rồng
4. Tráp Chè: 100
5. Tráp Sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh phu thê: 100
Khuyến mại đi kèm 7 Tráp ăn hỏi gồm: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 14 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển Nội Thành.
Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng Tách Rời

Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Hoa Quả Thường: 6,800,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả
4. Tráp chè: 100
5. Tráp sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh phu thê: 100
8. Tráp Mâm Xôi
9. Tráp Lợn Quay
Khuyến mại đi kèm 9 Tráp ăn hỏi: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 18 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển Nội Thành.
Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Hoa Quả Thường
 

 Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Rồng Phượng: 7,800,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả Rồng Phượng
4. Tráp chè: 100
5. Tráp sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh phu thê: 100
8. Tráp Mâm Xôi
9. Tráp Lợn Quay
Khuyến mại đi kèm 9 Tráp: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 18 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển Nội Thành với gói tráp ăn hỏi 9 tráp..
 Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Rồng Phượng
 

Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Song Phượng: 7,800,000

1. Trầu cau
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả Song Phượng
4. Tráp chè: 100
5. Tráp sen: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh phu thê: 100
8. Tráp Mâm Xôi
9. Tráp Lợn Quay
Khuyến mại đi kèm 9 Tráp: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 18 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển Nội Thành.
Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Song Phượng
 

Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Rồng Phượng tách rời: 8,800,000

1. Trầu cau + Kết Phượng
2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả kết Rồng
4. Tráp sen: 100
5. Tráp chè: 100
6. Tráp bánh cốm: 100
7. Tráp bánh phu thê: 100
8. Tráp Mâm Xôi
9. Tráp Lợn Quay
Khuyến mại đi kèm 9 Tráp: 1 Tráp xin dâu ngày cưới + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + 3 Phong Bì Lễ Đen + 18 Bao Lì xì + Miễn phí Vận chuyển Nội Thành.
Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Rồng Phượng tách rời
 

Các gói Tráp ăn hỏi son vàng cao cấp:

Mời bạn tham khảo bộ tráp ăn hỏi cao cấp son vàng của Lại Hằng:

Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 3a
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 4
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp - 5
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 6
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 7
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 8
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 9
Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 1
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp 2 Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 3          
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 4
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 5
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 6
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 7
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 8
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 9
Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp
Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi
Báo Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 11
Giá Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp 1 báo giá lễ ăn hỏi 9 tráp 7
báo giá lễ ăn hỏi 9 tráp 8
báo giá lễ ăn hỏi 9 tráp 9
giá lễ ăn hỏi 9 tráp
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 1
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 2
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 3
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 4
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 5
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 6
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 7
giá lễ ăn hỏi 9 tráp 8
Lễ ăn hỏi 9 tráp

Trên đây là các mẫu và giá tráp ăn hỏi trọn gói tại Lại Hằng với bộ lễ tráp 5 tráp, 7 tráp, 9 tráp để bạn tham khảo. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn qua Hotline: 0973.631.913 - 0917.428.777
Lại Hằng - Dịch Vụ Cưới Hỏi Trọn Gói

Địa chỉ: Số 17 Trương Công Giai, cạnh số nhà 337 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 0973.631.913 - 0917.428.777

Email: Cuoihoitrongoilaihang@gmail.com

(Miễn phí tư vấn và hợp đồng tại nhà)

Chăm sóc khách hàng
Liên hệ Sơ đồ trang
Gửi email đăng ký

Bản quyền thuộc về Cuoihoilaihang.com Website được thiết kế bởi Tất Thành